Huiswerkbegeleiding, Bijlessen en Examentraining

Huiswerk maken is voor veel kinderen niet altijd een pretje, maar ook als ouder(s) kan het soms een opgave zijn. De hoeveelheid, de stof, het niet willen maken van huiswerk of te weinig tijd kunnen al snel voor frictie tussen de verschillende partijen zorgen.
Toch heeft huiswerk wel degelijk een functie. Enerzijds namelijk u als ouder betrekken bij het schoolgebeuren en anderzijds kinderen de kans geven om zelfstandig te leren werken door zich te (leren) concentreren, zelf een planning op te stellen, zich te houden aan de voorafgemaakte afspraken enzovoort.

Net daarom is het belangrijk dat kinderen zelf (leren) hun huiswerk (te) maken maar is het ook van belang dat ze hierin ondersteund en uitgedaagd worden.
Al kan het gebeuren dat door tijdsgebrek of misschien door wrijvingen bij het ondersteunen van uw zoon of dochter in zijn of haar huiswerk, die samenwerking niet altijd even prettig verloopt.

MaatAdvies kan u daarbij helpen.

Kinderen moeten zelf (leren) hun huiswerk (te) maken, maar het is het ook van belang dat ze hierin ondersteund en uitgedaagd worden.

Huiswerkbegeleiding: véél meer dan enkel invullen van de juiste oplossing.

Wij verbeteren geen huiswerk en reiken geen kant-en-klare oplossingen aan want dat komt het leerproces van het kind niet ten goede. Bovendien is het op die manier voor leerkrachten ook niet duidelijk of uw kind al dan niet extra uitleg nodig heeft over een bepaald onderwerp.

Wat doen we wel? We ondersteunen het leerproces, stimuleren uw zoon of dochter om zelf verder na te denken en leren hun de verantwoordelijkheid voor hun huiswerk te nemen. We stimuleren uw kind om een weekplanning te maken zodat het voor hem of haar visueel weergegeven wordt; op die manier zien ze zelf dat er naast school en huiswerk ook tijd en ruimte kan en moet zijn voor ontspanning.

Een vaste structuur en regelmaat is hierbij van groot belang zodat uw zoon of dochter weet wat er op welk moment van hem of haar verwacht wordt.

MaatAdvies biedt verschillende mogelijkheden aan die we graag met u bespreken in een verkennend en geheel vrijblijvend gesprek.

Voor welke vakken kan u bij MAATADVIES terecht?

Lager onderwijs – alle vakken 100%
Hoger onderwijs – wetenschappelijke vakken 90%
Hoger onderwijs – taalvakken 95%

Voordelen van huiswerkbegeleiding en bijlessen

  • Leren plannen en samenvatten van grote hoeveelheden leerstof
  • Vreemde ogen dwingen
  • Achterstanden wegwerken en eigen studieritme opbouwen
  • Advies en begeleiding op maat van de leerling
  • Zelfstandig leren omgaan met huiswerk
  • Meer zelfvertrouwen krijgen door opgedane kennis